Golf Academy

Om Golfacademy

Jørn Johnsen
Hovedtrener
TrackMan Master


Grini Golf Academy tilbyr tilpasset golfinstruksjon for spillere på alle nivåer, og legger til rette for et godt mestrings- og utviklingsmiljø for alle medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer. Vi legger til rette for, og utvikler, en bred og aktiv juniorgruppe med tilknytning til lokalmiljøet.

KURS OG GRUPPETRENING STARTER UKE 17
Gå inn på kurset i den høyre kolonnen eller ta kontakt på mail jorn@grinigolfklubb.no for mer informasjon. 

BESTILL INSTRUKSJON OG BANESPILL PÅ DIN GOLFBOX PROFIL
Protimer er individuell instruksjon som gir deg best mulighet til å utvikle dine individuelle ferdigheter. Du får et tilpasset treningsopplegg som er lagt opp etter dine mål og den tiden du har til å trene og spille. Jeg er tilgjengelig for protimer hele sesongen, og gleder meg til å samarbeide med deg for at du skal nå dine mål.
           
25 min 375,- 1 pers      
50 min 750,- 1-2 per   TrackMan inkl. ved ønske/behov  
5 hull Banespill 1.000,- 1-2 pers   Du må selv bestille starttid i Golfbox  
9 hull Banespill 1.500,- 1-3 pers   Du må selv bestille starttid i Golfbox  
Pakke 1 - Rabatt 1.875,- 1 pers 6x25 min TrackMan inkl. 25 min gratis.  Rabatt 375,-
Pakke 2 - Spill 3.750,- 1 pers 6x50 min TrackMan inkl. 5 hull banespill gratis. Rabatt 1.750,-
Pakke 3 - Coaching 7.500,- 1-2 pers 12x50 min TrackMan inkl. 2x50 min + 9 hull banespill gratis. Rabatt 3.000,-
 
Ta kontakt på mail jorn@grinigolfklubb.no hvis du ønsker et spesialtilpasset treningsopplegg som du ikke finner her.