Damer

Et snev av konkurranseinstinkt på golfbanen?

Matchplay er vår interne golf-cup for damegruppen, og er åpen for alle dere som har et snev av konkurranseinstinkt på golfbanen! Det vil si at to og to påmeldte spillere avtaler seg imellom når de vil spille en 18-hullsrunde mot hverandre innen en gitt dato, på en bane de blir enige om. Poenget med matchplay er å kjempe om ett og ett hull, og målet er å vinne flere hull enn motstanderen på runden. Kampen er avgjort når en leder mer flere hull enn det er hull igjen å spille.
- Etter forrige dametirsdag ble det bestemt at årets matchplay likevel skal gjennomføres som før: en tvekamp fra hull til hull, over 18 hull. Husk at matchen kan spilles på hvilken som helst bane de to spillerne blir enige om - det behøver altså ikke  være på Grini GK.

Nå er oppsettet for årets matchplay klart: 12 spillere er påmeldt.

Om oppsett og framdrift:
-
Spillerene blir i utgangspunktet rangert etter handicap på påmeldingstidspunktet, og i Golfbox er det lagt inn et system som ut fra det, setter opp hvem som spiller med hvem.
- Hadde vi vært 8 eller 16 spillere, kunne alle deltatt i runde 1, men vi er 12: Det betyr at bare 8 spillere deltar i Runde 1, som starter 20. mai og skal være ferdig innen 20. juni.
- Når de fire matchene er ferdigspilt, har vi fire vinnere som går videre til runde 2: Da kommer de siste fire spillerne med lavest handicap inn i kampbildet, og da er det igjen 8 spillere som stiller til start. De fire matchene skal da være ferdigspilt innen 20. august.
- Da er det kun fire spillere igjen, og tid for to semifinaler. De skal være ferdigspilt innen 20. september.
- Finalen er den siste matchen - som skal være spilt innen 6. oktober.

Etter en match har vinneren ansvar for å sende Trine en epost (gronntrine@gmail.com) med beskjed om hvem som vant, og å skrive opp resultatet på damenes matchplay-oversikt på tavlen inne på turneringskontoret.
Slik kan vi alle følge utviklingen i golf-cup'en gjennom hele sesongen smiley Se mer om regelverket for Matchplay lenger ned.

Frister for gjennomføring av rundene i Matchplay:
1. runde: starter 20. mai 
2. runde:  starter 20. juni
3. runde, semifinaler: starter 20. august
4. runde, finalen: starter 20. september

Deltageravgift: kr 100,- for sesongen, og betaling settes inn på damekomitéens konto: 
8601 89 93823 (Husk å skrive merknad: matchplay + navn + medlemsnummer). Betalingsfristen følger påmeldingsfristen, altså søndag 19. mai.

Regler for Matchplay Damer 2019

En match spilles av to spillere. Hver match spilles som en runde over 18 hull med 3/4 spillehandicap (SH). I Matchplay noteres altså ikke poeng per hull, men hvem som vant hullet, hull for hull. Vinneren er den som har vunnet flest hull.
- Har den ene spilleren vunnet flere hull enn det er hull igjen å spille, er matchen over. Da noteres resultatet med antall hull vunnet+antall hull igjen. Ex noteres 3&2: det betyr at A leder med tre hull med 2 hull igjen å spille= A har vunnet matchen. Spillerne kan selvsagt fullføre runden, men selve matchen er over. Er det likt etter 18 hull, spilles det Sudden Death fra hull 1 til en av de to har vunnet et hull. Eventuelle tilleggsslag tilkommer på nytt.

Beregning av Matchspill med 3/4 hcp:
Begge sjekker slopetabellen for banen matchen spilles på, for å finne sitt spillehandicap (SH) - som vil si hvor mange tildelte slag man har på den banen, ut fra eget handicap.  Så regner begge ut hva 3/4 av antall tildelte slag blir.  Evt forskjell i spillestyrke på 18 hull kan da noteres på scorekortene.  Spilleren med lavest netto score på hullet vinner hullet. Ved lik netto score deles hullet. 
Eksempel:
T er registrert med hcp 21,7, som på slopetabellen for Grini GK viser at hun har 23 tildelte slag.  3/4 av 23= 17,25 som rundes ned til 17 tildelte slag. T skal spille mot AC, som  har hcp  18,1, som på Grini GK vil si 19 tildelte slag. 3/4 av 19=14,25, som rundes ned til 14 slag.
Forskjellen i spillestyrke for en 18-hullsmatch er da 17-14 = 3 slag. Disse 3 slagene fordeles på de tre hullene med lavest indeks. På Grini vil det si hull 4 og 3 på første runde, og hull 4 på andre runde.