Gjester

Greenfee priser

Greenfee priser i 2019

9 hull

 
Alle dager og tider kr. 300    
     
Medlemmers gjester kr. 250  (Kun i proshopens åpningstid ved signering for gjest).

Junior 19 år eller yngre kr. 170 

Prøvemedlem og Greenfeemedlem kr. 250,- 

Greenfeemedlem 0-19 år kr. 100,-


18 hull

Alle dager og tider
kr. 600

Medlemmers gjester kr. 450 
(Kun i proshopens åpningstid ved signering for gjest).

Junior 19 år eller yngre kr. 300

Prøvemedlem og Greenfeemedlem kr. 380,- 

Greenfeemedlem 0-19 år kr. 200,- Greenfee priser i perioden 2. juli - 27. juli

9 hull

Alle dager og tider kr. 270

Medlemmers gjester kr. 220 alle dager og tider 
(Kun i proshopens åpningstid ved signering for gjest).

Junior 19 år eller yngre kr. 150 alle dager og tider

18 hull

Normal pris


Vi tar forbhold om prisjusteringer.