Klubben

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap

(1) For å kunne bli æresmedlem i Grini Golfklubb må en ha vist stor omsorg for klubben og utført et arbeid som er av ekstraordinær karakter. Dette er en utnevnelse som henger høyt og det er derfor svært få som vil få denne æren.

(2) Æresmedlemmer kan og vil til en hver tid bli utnevnt av styret etter forslag fra dette og fra medlemmer av Grini Golfklubb. Til utnevnte æresmedlemmer medfølger en ærespris og fri årskontingent så lenge æresmedlemmet besitter en spillerett. Styrets beslutning må være enstemmig og fulltallig.

Følgende medlemmer er utnevnt til æredsmedlemmer:
Arne Ringvoll
Jan Telle (død 2012)
Karsten Haanes
Kjell Gûnther-Ellefsen
Einar Lohne