Medlem

Info om klubbhandicap

Klubbhandicap

 
 
Handicapkategori 6 er innført hvor handicap 37 - 54 inngår(klubbhandicap utgår) i GolfBox
 
Spillere med hcp over 36 og opp til og med 54 kan innlevere score både via touch og på pc.
De skal angi en markør for å få score godkjent.
Spillere i kategori 6 ( 54-37)  kan kun gå ned i hcp og ikke opp. Ved reduksjon reduseres det kun med hele slag  og ikke desimaler.
 
Klubbhandicapbegrepet er nå erstattet med spillerhandicap.Spillere i kategori 2- 6 (4,5 - 54) kan spille 9 eller 18 hull handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder.
 
For nærmere informasjon – se beskjeder på startsiden i GolfBox.