Medlem

Gode venner er godt å ha

Sandefjord GK
Alle Hovedmedlemmer får 50 % rabatt av enhver tids gjeldene greenfeepriser
  • Avtalen gjelder hele sesongen, både hverdager og helg
  • Rabatten registreres automatisk ved booking
Hovedmedlem Junior (0 - 19 år)
  • Alle spiller gratis hos hverandre

Kjekstad GK
Hovedmedlem Voksen får 25 % rabatt av enhver tids gjeldene greenfeepriser
  • Avtalen gjelder hele sesongen, både hverdager og helg
  • Avtalen gjelder for begge banene hos Kjekstad GK
  • Rabatten registreres automatisk ved booking

Tyrifjord GK
Alle Hovedmedlemmer får fritt spill på Tyrifjord GK for et tillegg på kun kroner 5.350,-.
  • Mulighet til å booke opp til 6 dager før ønsket spilletid

Ta kontakt med Administrasjonen hos Grini GK (Post@grinigolfklubb.no) eller de enkelte samarbeidsklubbene for ytterligere informasjon.