Medlem

Gode venner er godt å ha

Sandefjord GK
Alle Hovedmedlemmer får 30 % rabatt av enhver tids gjeldene greenfeepriser
  • Avtalen gjelder hele sesongen, både hverdager og helg
  • Rabatten registreres automatisk ved booking
Hovedmedlem Junior (0 - 19 år)
  • Alle spiller gratis hos hverandre

Kjekstad GK
Hovedmedlem Voksen får 25 % rabatt av enhver tids gjeldene greenfeepriser
  • Avtalen gjelder hele sesongen, både hverdager og helg
  • Avtalen gjelder for begge banene hos Kjekstad GK
  • Rabatten registreres automatisk ved booking
Juniorer halv pris

Tjøme GK
Alle medlemmer betaler kun kroner 300,- for en 9-hulls runde (ekskl. høysesong 23. juni tom 10. august) 
  • Rabatten registreres automatisk ved booking
Juniorer halv pris.

Ta kontakt med Administrasjonen hos Grini GK (Post@grinigolfklubb.no) eller de enkelte samarbeidsklubbene for ytterligere informasjon.