Medlem

Utmelding - Husk fristen 31.12

Vi vil selvfølgelig ikke miste noen medlemmer, men skjønner naturlig nok at noen ganger så både ønsker og/el. er man nødt til å melde seg ut broken heart
Men husk at man må melde seg ut innen 31.12, om ikke så er man forpliktet til å betale medlemskontingenten påfølgende år. 

Som det idrettslaget vi er, jobber vi hardt mot å holde kontingenten så lav som mulig for alle våre medlemmer, samtidig som vi skal fortsette å utvikle klubben.
Budsjettet for året presenteres og besluttes av Årsmøtet (altså medlemmene selv) på starten av året, i all hovedsak basert på antall medlemmer vi har ved årsskifte satt opp mot kontingentinntektene for sesongen, med tilhørende og nøye budsjetterte kostnader. 

På bakgrunn av dette, har medlemmene selv bestemt sine vedtekter (Klubbens lover) med følgende paragraf;
Regelen om utmelding, lov § 3-3
"(3) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent- /avgiftsgruppe i det påfølgende år."


Og for å sørge for at alle får med seg dette, er det blitt repetert minimum 3 ganger frem til man er registrert, samt årlig påminnelse i nyhetsbrev, hjemmeside ol. 

Ønsker du å melde deg ut, send MAIL eller ta kontakt med oss pr telefon. Vi vil alltid sende en bekreftelse på mottatt utmelding slik at det ikke skulle oppstå noen missforståelser i etterkant. 

Administrasjonen er forpliktet til å følge klubbens vedtekter og bevarer alle hendvendelser deretter.

Sykdom
For de som blir syke, skadet el. før kontingenten er sendt ut, er vi så fleskible som mulig. Når årsmøtet er gjennomført og kontingenen sendt ut, ber vi dere om å kontakte forsikringselskapet for evt. refusjon om man ikke får benyttet medlemskapet i løpet av året.
Hovedmedlem Voksen med andel, se under;

For deg med Andel
Alternativt leie ut din andel i løpet av året - se mer her; Spillerett til utleie - Grini Golfklubb
Alternativt selge din andel - se mer her; Andel til salgs - Grini Golfklubb

Utsette eller dele opp fakturaen
Vi vet at regningene fort kan bli flere og større enn noen gang, så ta kontakt med oss per MAIL om man trenger å utsette eller dele opp litt. Vi skal være så fleksible som mulig!

Juniorer (0 – 19 år) med familier med svak økonomi kan i tillegg søke administrasjonen for fritak fra avgift. Dette gjøres ved å ta direkte kontakt med daglig leder på MAIL. Det er ikke nødvendig å informere trenere eller juniorkomité om dette.