Banen

Dressing av fairways tirsdag 05. juli

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 29. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det langsiktige arbeidet for å øke banens kvalitet fortsetter

Tirsdag 05. juli skal vi for 2. gang i år dresse banen (Fairways og Tee'er, greener blir holdt utenom).
Banen blir altså stengt frem til 16:00.

Dressing innebærer spredning av fin sand og deretter lufting og børsting for å få sanden ned i bakken. Dette er en årlig prosess vi nå intensiverer for å bedre jord og gressforhold, samt for å bedre dreneringen på vår leirbaserte bane. 

Selv om det blir mye sand på banen, skal spillet ikke bli påvirket i alt for stor grad. Ballplassering de nærmeste dagene etterpå.