Klubben

Opprettelse av satsingsgruppe - 2021

Av: Stein S. Hovden  |  Publisert: 4. mai 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

For sesongen 2021 skal klubben starte et prøveprosjekt med å etablere en satsingsgruppe.

Målet med satsingsruppen er å kunne legge til rette for spillere som ønsker å delta i konkurranser og LAG-NM. Dette er for spillere i aldergruppen 20 til 49 år. I denne aldergruppen har ikke klubben pr. i dag noe spesifikt tilbud og derfor prøver vi å få til et opplegg for sesongen 2021.

Vi har forespurt medlemmer som har lavere enn 12 i handikap som kan være aktuelle kandidater for å bli med i en slik satsingsgruppe. Fra de interessert er det valgt ut 8 spillere som skal delta i denne satsingsgruppen.

Kort om tenkt opplegg:
  • Trening.
Det legges opp til noen felles treningssamlinger i løpet av våren/sommeren. På disse fellessamlinger vil Jørn bistå med opplegg for en god Treningskultur, Treningskvalitet og treningsmengde. I tillegg vil gruppen ha ukentlige faste treningstidpunkter de trenger/spiller sammen.

Deltakelse i turneringer.
  • LAG-NM
Klubben har deltatt sporadisk ved lag-NM. Ved opprettelse av en satsingsgruppe vil spillere fra denne gruppen bli plukket ut til å representere klubben.
Klubben har som utgangspunkt for 2021 å stille med to lag i lag-NM.
 
  • Callaway Tour (Tidligere Østlandstour)
Callaway har gått inn som hovedsponsor på Touren i år.
Callaway Tour består av 8 turneringer med variert format i løpet av 2021.
Mål setningen er at ved hver turnering deltar inntil 4 spillere fra Grini GK.
 
Uttatte spillere.
Fornavn Etternavn Alder Hcp
Finn Morten Engzelius 23 1,9
Anders Eknes 45 7,7
Kayse Günther Greging 40 7,8
Jesper Tobiassen 33 9,4
Terje Burum 47 9,7
Eirik Kristoffer Günther-Ellefsen 25 10,8
Anton Lundberg 30 11,3
Lars Buan 31 11,4
 

Kontaktpersoner.
  • Finn Morten Engzelius har påtatt seg oppgaven å bli gruppens kontaktperson. Finn Morten vil få med seg Kayse Günther Greging og Eirik Günther-Ellefsen som medhjelpere.

Både styret og klubben har tro på at dette vil øke interessen for å kunne holde på gode spillere i klubben og kunne gi disse et godt treningsmiljø.

Selv om vi er en liten klubb, har vi klart å få frem to av Norges beste juniorspillere pr. i dag.
Vi håper også at denne satsingen skal kunne få frem også gode yngre kvinner i årene fremover.