Medlem

Ny index for banen og nye lokale regler

Av: Camilla Bøhm  |  Publisert: 13. mai 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Fra og med tirsdag 14. mai endres index for banen, og nye lokale regler er innført som følge av de nye golfreglene.

Rekkefølgen blir som følger, etter vanskelighetsgrad: 

Hull 4 blir 1.
Hull 3 blir 2. 
Hull 7 blir 3. 

Deretter blir det som tidligere. 

Dermed vil hull 4 (13): bli index 1 (2), hull 3 (12) blir index 3 (4) og hull 7 (16) blir index 5 (6). 

Front nine vil være oddetall og back nine er partall, da banen er en 9 hulls bane, som er mulig å gå to ganger. (18 hull). 

Vi endrer indexen på tirsdag og endringen kommer automatisk på scorekort og i Gobex. 

Disse endringene er basert på analyse gjennom fjoråret fra banespill og turneringer. 

Vi har også nye lokale regler. Disse reglene kan du se i sin helhet på oppslagstavlen på utsiden av klubbhuset, samt på tee 1., og  på nye scorecort som ankommer i løpet av uken. 

Spesielt viktig å merke seg er regel 7: 
 

Når en spillers ball ikke er funnet eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er utenfor banen (OB-Hvite staker), kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med 2 straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt provisorisk ball.

Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7.a

Og regel 8: 

Hvis en ball er i straffeområdet på hull 2, inkludert når det kjent eller så godt som sikkert at en ball er kommet til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag: Ta fritak etter regel 17.1, eller droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3


Droppesonen på hull 2 kommer på plass så snart vi får lagt ut ferdiggress og dette får satt seg.