Seniorer

Mixed match play seniorgruppen

Av: Anita Mathiesen  |  Publisert: 20. mai 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Seniorkomitéen inviterer til mixed matchplay (damer/herrer)

Mixed Matchplay (damer/herrer) - seniorgruppen
Matchplay er et morsomt spilleformat der man spiller mot en motstander, hull for hull, og hvor det gjelder å vinne flere hull enn motstanderen. Den som bruker færrest slag netto (dvs. brukte slag minus tildelte slag på hullet) vinner hullet. 

Gruppespill
Vi spiller først gruppespill over 9 hull, der man blir satt opp i grupper à  3 eller 4 spillere (avhengig av antall påmeldte deltagere) og alle spiller en match mot de andre spillerne i gruppen. De/den beste i hver gruppe (avhengig av antall deltagere) går videre til utslagsrundene.

I gruppespillet gis det 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.

Ved lik poengsum vil innbyrdes oppgjør telle.

Der hvor flere spillere har lik poengsum, og en ikke kan skille på innbyrdes oppgjør, vil summen av hull opp eller ned i løpet av hele gruppespillet avgjøre.

Den spiller med høyest handicap er ansvarlig for å avtale starttid i hver enkelt match. Når matchen er ferdig spilt innrapporteres resultatet til Arnulf Skjennald (a.skjennald@online.no). Den som taper matchen har ansvaret for å melde inn resultatet.

Når alle matchene i gruppespillet er avgjort, blir det satt opp hvem som møter hvem i 1/8 dels-finalene. Matchene i gruppespillet bør være ferdigspilt innen 10. juli. Matchene i finalespillet (utslagsrunder) vil blir spilt i august etter sommerferien og bør være ferdigspilt innen utgangen av august måned.

Finalespill (utslagsrunder)
Også i utslagsrundene spilles matchene over 9 hull, hvor vinneren er den som har vunnet flest hull. Ved delt match (uavgjort resultat), spilles Sudden Death fra hull 1, til en av spillerne har vunnet et hull. Eventuelle tilleggslag tilkommer på nytt.

Spilletidene kommer i tillegg til de 4 ordinære spilletider som er det maksimale antall spilletider man kan ha til enhver tid. Starttidene kan bestilles gjennom Proshop hvis man kommer i konflikt med de 4 ordinære runder man til enhver tid kan ha.
Påmelding i GolfBox som til de ordinære turneringer.  Ingen startkontigent.

Påmeldingsfrist 1. juni.

Vel møtt.

Seniorkomitéen.