Trening - Proshop, trening, frontdesk

Intensivtrening med 9-hull banespill

INTENSIVTRENING MED 9-HULL BANESPILL (6 timer)
Intensivtrening er satt opp med 3 timers fokus på spillets hovedelementer som svingteknikk, chip, pitch, bunker og putting. Det er satt opp 2 tider (3 person i hver ball) etter endt trening og man går 9 hull på banen og avslutter dagen med en oppsummering inne.
Denne treningen er åpen for alle, så medlemmer kan derfor ta med seg venner eller familie. Det er også mulig å sette opp et eget kurs for venner, familie eller kollegaer.
Pris: 1.250,- (pr pers)
Ingen funnet.