Damer

Informasjon - Dameturnering 9 hull. Slaggolf-netto. 2 klasser.

Dato:tirsdag 13. august 2019 - kl. 1700
Sted:Grini GK
Start påmelding:Se Golfbox
Slutt påmelding:Se Golfbox

Beskrivelse

Vennligst møt opp senest 30 minutter før din utslagstid, for registrering og betaling.
Kontaktperson for turneringen 13.8. er Brita Holth-Larsen, mobil 93405879

Fra høsten 2019 bruker vi ikke lenger Stableford-poeng som grunnlag for utregning av turneringsresultat og handicapregulering. Vi går over til kun å telle slag. Det finnes tre varianter av slagspill som kan benyttes for å regulere handicap:

1)    Slagspill uten handicap (brutto). Da må alle hull hulles ut – og faktisk antall slag brukt føres på kortet.

2)    Slagspill med handicap (netto). Da må også alle hullene hulles ut, men ditt spillehandicap trekkes til slutt fra din bruttoscore og da har man nettoslag-resultatet.

3)    Det vi skal bruke oftest, er «slaggolf»: Ligner på slagspill netto, men det er en øvre grense på hvor mange slag du kan slå på hvert hull: Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par, uansett handicapnivå. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5). Fra totalsum slag (brutto score) trekkes ditt spillehandicap, det gir en slaggolf nettoscore. 

ALTSÅ: Hvis man ikke har hullet ut på:
* 7 slag på par 3 hull, skal ballen plukkes opp, og man fører 8 slag på kortet (3+5)
8 slag på par 4 hull,  skal ballen plukkes opp og man fører 9 slag på kortet (4+5)
 9 slag på par 5 hull, skal ballen plukkes opp, og man fører 10 slag på kortet (5+5)