Damer

Informasjon - Dameturnering 9 hull. Slaggolf-netto. 2 klasser.

Dato:tirsdag 17. september 2019 - kl. 1600
Sted:Grini GK
Start påmelding:Se Golfbox
Slutt påmelding:Se Golfbox

Beskrivelse

Vennligst møt opp senest 30 min. før din starttid for registrering og betaling.
Kontaktperson for turneringen 17.9. er Kirsti Braathen, mobil 90869701

17.9. spiller vi 9 hulls runde med spilleformat slaggolf- netto. En repetisjon av hva det betyr:
vi spiller slagspill med handicap, men vi plukker opp ballen om vi har brukt fire slag mer enn hullets par uten å gå i hullet.
Da noteres hullets par + 5 på kortet. Resultatet for den enkelte beregnes da som brutto antall slag minus antall tildelte slag (spillehandicap).