Turneringer

Generell informasjon

Turneringskomiteen skal ha en overordnet koordinerende funksjon for alle turneringene som arrangeres i klubben, inbefattet de ukentlige turneringene som arrangeres av dame-, senior-, junior- og herrekomiteen.

Komiteen har som oppgave å tilrettelegge for en god fordeling og utnyttelse av tilgjengelige ressurser og tider, i samarbeid med styret og den daglige driften.

Turneringskomiteen rapporterer til daglig leder og består av de utnevnte komitélederne samt en turneringsleder, valgt av styret.
 

  • KOMITEEN SKAL:
  • Utarbeide/koordinere kommende sesongs aktiviteter.
  • Motivere medlemmene for deltagelse i klubbens aktiviteter
  • Inspirere til forbedring av medlemmenes golfferdigheter.
  • Øke medlemmenes forståelse for regler og etikette.
  • Anspore medlemmene til å delta i dugnader og lignende i regi av Grini GK.
  • Avgi utkast til årsrapport og regnskap innen 1. desember hvert år.
  • Sørge for informasjon om sine aktiviteter gjennom klubbens hjemmeside
  • Være en positiv miljøpådriver i klubben