Banen

Etikette

  • Vis hensyn og vær høflig
  • Tenk sikkerhet for spillere og baneansatte
  • Ikke sink spillet, prøv å hold følge med gruppen foran og slipp gjennom der det er naturlig
  • Spill provisorisk ball hvis du er usikker på om du finner ballen
  • Ha omsorg for banen, reparer nedslagsmerket, legg tilbake oppslått torv og rak bunkere

Velkommen til oss!
Adm/banekomitéen