Banen

Golfvertenes oppgaver

Golfvertene «ordner» opp i det meste på banen som vedrører spillets gang og spillernes ve og vel underveis.

En av utfordringene kan være «sakte spill» - Stipulert spilletid for en 9-hulls runde hos oss er 2t og 15min, noe som betyr i gjennomsnitt 15min pr hull!

Det inkluderer å forberede seg til nytt slag, «litt» leting etter ball, notering av score, litt prat underveis og gangtid til neste hull. Dette er mange aktiviteter som skal utføres i løpet av de stipulerte 15min, derfor skal det ikke mye distraksjoner til før tiden løper fra oss og vi kommer inn i kategorien «sakte» spill.

Hva kan så vi som golfverter bidra med for at alle skal ha en hyggelig golfrunde når det kommer til oss på Grini golfbane, både for lav- og høyhandicapere.

Golfverten skal når det er praktisk mulig møte spillerne på utslag 1 for å ønske spillerne velkommen. Ta imot spillerne på en positiv og informativ måte som øker trivselen og velviljen til samarbeid, slik at alle på banen kan få en hyggelig golfopplevelse!

Noen av golfvertenes oppgaver:

 • golfverten skal ta ut spillelister for oversikt på spillerne i flightene
 • golfverten skal når det er mulig være tilstede på utslag 1 og ta i mot spillerne, gi nødvendig informasjon om spesielle forhold
 • golfverten skal bidra til at alle starter til riktige tidspunkter
 • golfverten kan foreslå for spillerne at den med laveste handicap kan være ansvarlig i flighten og passe på flyten for å unngå sakte spill
 • golfverten skal følge opp flyten spesielt mot hull 8
  - uoversiktlig bakketopp
 • - når det er klart
  i greenområdet, vinke fram spillerne
 • - når det ikke er klart i greenområdet, vise stopp med hevet arm med håndflaten vendt mot spillerne
 • golfverten skal ta regelmessige runder(golfbil) rundt på banen
 • golfverten skal ved tilløp til sakte spill, «snakke» med spillerne for å avklare og løse opp i situasjonen – høflig opptreden
 • golfverten skal ivareta sikkerheten på banen. Ved tordenvær benytte signalhorn for varsling, og golfverten skal sørge for at alle forlater banen
 • golfverten skal være «uniformert»
 • golfverten skal være tilgjengelig på «golfvert telefonen»
 • golfverten skal fylle ut «golfvert-rapporten»
 • golfverten skal tilkalle hjelp om nødvendig

- Politi 112
- Ambulanse 113
- Brann 110


Golfvertens telefonnummer: 481 20 231