Banen

Regler for å ha med hund på golfanlegget

Følgende regler gjelder fra sesongstart 2023 og inntil styret endrer reglene. Styret kan suspendere ordningen
med hund på banen med umiddelbar virkning og frem til neste årsmøte. Styret kan også nekte individuelle
hunder adgang til klubbens område hvis hunden/hundeeieren etter styrets mening ikke klarer å følge reglene.

I turneringer
Det ikke tillatt å ha med hund når man spiller turneringer på Grini Golfklubb.

I øvrig selskapsspill
- Hvis Proshopen er åpen skal det meldes fra at du har med hund ut på banen.
- Avklar med dine medspillere senest på første tee om det er greit for dem at du har med deg hund.
Hvis noen sier nei, så kan hunden ikke være med.

- Hunden skal alltid være i bånd (både på banen, treningsområdet og rundt klubbhuset) og spilleren må ha full kontroll på hunden under spill og trening.
- Hvis noen spillere påpeker at hunden sjenerer dem under spillerunden eller på treningsfeltet, så skal den som har med hunden avbryte sitt spill eller trening og ta med hunden vekk fra området. Vedkommende bør også av eget tiltak gjøre det hvis hunden opptrer på en måte (bjeffer, er urolig ol) som vedkommende bør forstå kan forstyrre de andre som spiller eller trener.
- Hunden skal ikke være på tee’er eller greener, eller i bunkere.
- Bruk av hundeposer er absolutt krav.
- Det er ikke tillatt å ta med hunden inn i Klubbhuset

Representanter for klubben kan bortvise spillere med hunder som er sjenerende for andre spillere.