Banen

Ved tordenvær og fare for lynnedslag skal det varsles med signalhorn. Alle spillerne skal anmodes om å forlate banen

1.) Signalhorn er plassert i gangen(hylle) ved møterommet

2.) For best mulig hørbar-het skal utslag 1 benyttes som varslingsted

3.) Etter at signal er gitt,(gjentagende signalisering) kjøres en runde rundt på banen for kontroll av at alle har forlatt banen

4.) Ansvarlig for i varsle:
          1. Golfvert(når GV er tilstede)
          2. Medarbeider i proshop(tilstede i åpningstiden)
          3. Greenkeeper(vaktordning)

5.) Golfvert/medarbeider i proshopen gir beskjed når banen er spilleklar
                                                                                                                                                                         
Grini 23.08.2017