Banen

Instruks ved tordenvær og lyn
 
Ved tordenvær og fare for lynnedslag, skal det varsles med signalhorn. Alle spillere skal anmodes om å forlate banen.
 
Signalhorn er plassert i Proshopen, i gangen ved møterommet og i Golfvertbilen.
 
Når skal det varsles?
Bedre føre var! Husk at det tar tid å evakuere en golfbane!
Alt tordenvær skaper lyn og er farlig. Nærmer tordenværet seg, skal banen stenges.
 
Hvor skal det varsles?
For best mulig hørbarhet, skal utslag 1 benyttes som varslingsted.
 
Hvem er ansvarlig for å ta avgjørelsen og hvem skal gjennomføre varslingen?

  1. Golfvert
  2. Ansvarlig i Proshopen
  3. Greenkeeper
  4. Administrasjonsansatt

 
Hvilke signaler skal benyttes?
Ett langt sirenestøt.
 
Hvem er ansvarlig for å åpne banen igjen?
Ansvarlig til å ta avgjørelsen for å åpne, er samme som bestemte å stenge banen.