Banen

Lokale regler

Følgende lokale regler er spesielt aktuelle hos oss:

 • Veier, stier og dreneringsgrøfter samt jordfaste steiner er definert som GUR
 • Steiner i bunkere er flyttbare hindringer (regel 24-1 gjelder)
 • Trær/planter med støttepinner eller bark under er å betrakte som GUR
 • 200 m (hvit), 150m (gul) og 100 m (rød) avstandsmerker i fairway er angitte mål til greensenter
 • Sprinkler og avstandsmerker er å betrakte som GUR
 
Baneregler
 •  Flaggplassering – Rødt flagg front, gult flagg midten, hvitt flagg bak
 •  Alle med HCP 37-54 anmodes om å spille «utslag 23» Markert med blå teeklosser på fairway
 •  Leting etter ball i åkeren/OB områder er ikke tillatt (hull 1, 2,3, 5, 6 og 7)
 •  Kun en (1) spiller per golfbag
 •  Bruk av mobiltelefon bør unngås
 •  Hunder og barnevogner skal ikke medtas på banen
 
Sikkerhet
 •  Vent på klarsignal fra greenkeeperne når de arbeider på banen
 •  Hull 4/5: Ved utslag, vær spesielt oppmerksom. Fairwayene ligger tett på hverandre. Hull 5 har fortrinnsrett
 •  Hull 7: Ved utslag, vær oppmerksom på spillere på green 8 (til høyre). Sjekk at det ikke er spillere på fairwayen mellom "200m staken" og greenområdet før du slår inn i området
 •  Hull 8: Ved blindslag over bakketoppen (ved 150m merket), må du forvisse deg om at det ikke er spillere i greenområdet. Hør etter bjelle. Husk å slå i bjella når du er på vei til hull 9
 •  Hull 9: Si i fra omgående til adm./proshop hvis du slår over nettet
 
God etikette
 •  Sett ikke tralle/bærebag på utslagsstedet eller områdene tett inntil greenen
 •  Reparer nedslagsmerker på greenen (greengaffel er påbudt) og legg oppslått torv tilbake på fairway
 •  Unngå langsomt spill - slipp gjennom spillere når det er naturlig. Plukk opp ballen når du ikke lenger kan få poeng på hullet. Maksimal spilletid er 2 timer og 15 minutter for 9 hull.
 •  Vennligst benytt eget askebeger eller banens søppelkurver til sigarettstumper, snusposer og annet søppel