Banen

Lokale regler

Lokale regler:
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Grini GK:
For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Grini Golfklubbs konkurransebestemmelser.
Definere banens grenser (A-1)

 1. Hvite staker definerer banens grenser.
 2. Sikkerhetsnettene er out of bounds, og det gis ingen fri dropp i forbindelse med disse. (hull 6 og 9)

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde staker.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Veier, stier, dreneringsgrøfter samt jordfaste steiner.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene a.

Uflyttbare hindringer
Sprinkler og avstandsmerker.

Droppesone (E-1)
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 2, ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i oppmerket droppesone på venstre side av veien mot greenen.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E- 5)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med 2 straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a
200m(hvit), 150m(gul)100m(rød) markering i fairway eller rough er angitt mål til greensenter.

Baneregler
 • Leting etter ball i åkeren/OB områder er ikke tillatt (hull 1, 2, 3, 5, 6 og 7).
 • Anvend pent og helt golfantrekk når du går på golfbanen
 • Kun én (1) spiller per golfbag
 • Prating i mobiltelefon bør unngås

Sikkerhet
 • Vent på klarsignal fra greenkeeperne når de arbeider på banen
 • Hull 4 og 5: Vær oppmerksom ved utslag! Fairwayene ligger tett på hverandre. Hull 5 har fortrinnsrett.
 • Hull 7: Vær oppmerksom for spillere ved utslag på green 8 (til høyre). Forviss deg og om at det ikke er spillere på fairwayen mellom "200 m staken" og greenområdet før du slår inn i området.
 • Hull 8: Blindt slag! Forvisse deg om at det ikke er noen på greenområdet før du spiller inn. Når alle har folratt greenen, ring i bjellen!!
 • Hull 9: Si ifra omgående til administrasjonen eller proshop dersom du slår ballen over nettet

Diverse
 • Maksimum spilletid er 2 timer og 15 minutter, for 9 hull
 • Legg tilbake torv, reparer nedslagsmerke og rak bunkere!
 • Er baneansatte å se på banen, har de fortrinnsrett før kl. 09.00. Utenom dette, vis hensyn og prøv å forstå hva de ønsker å kommunisere med dere
 • Utvis alltid stor varsomhet ovenfor våre baneansatte og golfverter. De er der for dere!

Anbefalte teesteder

Herrer
Hcp 54 - 50 TEE 23
Hcp 49,9 - 36 TEE 31
Hcp 35,9 - 30 TEE 45
Hcp 29,9 - 0 TEE 52

 
Damer
Hcp 54 - 45 TEE 23
Hcp 44,9 - 36 TEE 31
Hcp 35,9 - 10 TEE 45
Hcp 9,9 - 0 TEE 52