Banen

Sikkerhet

 • Slå aldri ballen før du er sikker på at den ikke kan nå spillere eller banearbeidere foran
 • Vent på signal fra banearbeider før du slår
 • Prøvesving aldri i retning medspillere eller banearbeidere som er på banen
 • Følgende hull krever ekstra oppmerksomhet:
  • Hull 1 er noe blindt – ikke slå før du er sikker på at alle spillere på gruppen foran er utenfor din risikosone
  • Hull 4 – ikke slå før du er sikker på at spillere på hull 5 er utenfor din risikosone. SPILLERE PÅ HULL 5 HAR PRIORITET
  • Hull 5 – vær oppmerksom på spillere som kommer fra hull 4
  • Hull 6 – ikke slå mot green før alle i gruppen foran har forlatt greenen
  • Hull 8 – ikke slå på en ball som kan nå green før du har hørt bjella. HUSK ALLTID Å SLÅ I BJELLA PÅ VEI TIL HULL 9
  • Hull 9 - Ikke slå over nettet på venstre side