Damer

per 3. september 2020: Kvartfinalene er ferdigspilt - fire spillere er klare for semifinalerunden:

S-1: Lise Norgren spiller mot Delores Guggenheim
S-2: Inger Edvinsen spiller mot Grete Cecilie Danielsen

Begge matcher skal være spilt innen 20. september. Lykke til! 

Resultatene fra de fire kvartfinalene ses av vedlagte bilde. 
================================================

10. august 2020: KLART FOR OPPSTART AV UTSLAGSRUNDENE I ÅREST MATCHPLAY FOR DAMER.


Gruppespill i 5 grupper er fullført, 10 spillere gikk videre. Mandag 10.8. ble begge 8-delsfinalene spilt, to utslagsrunder som skulle avgjøre hvilke 8 spillere som skal spille  kvartfinale-kamper. Vinnere denne dagen ble Anne Christine Ingebretsen og Trine Grønn. Takk til Kirsti og Hanne for gode matcher!
Oppsettet for kvartfinalene er da som følger:

 
K 4-1 Inger Edvinsen mot Trine Grønn
       
K 4-2 Lise Norgren mot Anne Christine Ingebretsen 
       
K 4-3 Grete C Danielsen mot Grethe Brynildsen 
       
K 4-4 Gro Hustoft mot Delores Guggenheim

Et skjematisk bilde av hele oppsettet for kvartfinale, semifinaler og finaler følger nederst i artikkelen.
Gjentar tidsfrister:
 • for fire kvartfinalekamper: innen 6. september
 • for to semifinaler: innen 20. september
 • Finale og bronsefinale: Finalematchene spilles koordinert med finalene for herrene, på Grini lørdag 26.9.
LYKKE TIL,  ALLE SAMMEN! 
 
============================================== tidligere info:=================================

26. juli 2020: KLART FOR NESTE FASE I ÅRETS MATCHPLAY FOR DAMER
Det innledende gruppespillet er nå fullført: Vi gratulerer alle 20 deltakere med flott innsats gjennom tre kamper for hver spiller. Alle kamper ble gjennomført i god tid, og ingen vant lett: Her gjorde alle sitt beste for å vinne! Resultatene fra de ti kampene framgår av vedlegget som viser sluttresultatet.

To spillere fra hver gruppe går videre til ordinære utslagsrunder over 18 hull (9 hull, dersom spillerne er enige om dette). Hvem som spiller mot hvem i to innledende 8-delsfinaler og fire kvarfinaler, blir avgjort av resultatrekkefølgen mellom de 10 spillerene som går videre fra gruppespillet. Denne resultatrekkefølgen ser slik ut, med Inger Edvinsen på 1. plass og Trine Grønn på 10. plass:
1 Inger  Edvinsen
2 Lise Norgren
3 Grete Cecilie Danielsen
4 Gro Hustoft
5 Delores Guggenheim
6 Grethe  Brynildsen
7 Anne Christine Ingebretsen
8 Hanne Svagård
9 Kirsti Braathen
10 Trine Grønn
De fire på plassene 7-10 spiller to 8-delsfinaler, de øvrige seks spillerne går rett til kvartfinaleomgangen.
Matchplayperioden etter gruppespillet går fra 27.7. til 26.9. 2020.  Tidsfrister:
 • for to 8-delsfinalekamper: innen 16. august
 • for fire kvartfinalekamper: innen 6. september
 • for to semifinaler: innen 20.9
 • Finale og bronsefinale: Finalematchene spilles koordinert med finalene for herrene, på lørdag 26.9.
  Det ville vært fantastisk med et entusiastisk publikum spredt rundt på banen  denne lørdagen, så hold av datoen - enten du er spiller eller tilskuer den dagen!
Fortsatt god sommer til alle,
hilsen Damekomiteen v/Trine

 ----------------------

Fra introduksjonen i april 2020 av årets matchplay for damer:
ÅRETS MATCHPLAY-OPPSETT ER KLART: 20 SPILLERE ER PÅMELDT - DETTE BLIR MORO!


Fase 1: OPPLEGG FOR INNLEDENDE GRUPPESPILL. 
 • De påmeldte er inndelt i 5 grupper a 4 spillere. Disse fire skal spille mot hverandre i et innledende gruppespill over 9 hull. Det betyr at alle spillere får spilt minimum 3 kamper over 9 hull i denne innledende runden.
 • Hvem som skal spille mot hvem i de tre innledende rundene, er satt opp i vedlegget det vises til nederst på siden. Gruppeinndelingen er basert på det handicap den enkelte hadde den 10. mai.
 • Alle matcher spilles med 100% handicapgodtgjørelse. 
Særlig viktig:
 • Hver spiller har selv ansvaret for å oppdatere sitt handicap FØR start av enhver ny match, og hun har selv anvaret for at hun FØR start forteller sin motspiller hva hun har i gjeldende hc og antall tildelte slag.
 • Hvis spilleren vet eller mistenker at handicapet som vises i Golfbox kan være feil, og ikke sier fra om dette før spillet er i gang, får det konsekvenser - se Regel 3.2c i de offisielle golfreglene.:
Bruk av handicap i handicap match
(1) Fastslå handicap. Spilleren og motspilleren bør fortelle hverandre sine handicap før matchen.
Hvis en spiller oppgir et feil handicap enten før eller under matchen og ikke korrigerer feilen før motspilleren slår hans eller hennes neste slag:
Oppgitt handicap for høyt. Spilleren er diskvalifisert hvis dette påvirker antallet slag spilleren gir eller får. Hvis ikke, er det ingen straff.
Oppgitt handicap for lavt. Det er ingen straff og spilleren må spille med det oppgitte lavere handicapet.
 • Før runden starter blir de to enige om hvor mange flere slag den med høyest spillehandicap har enn sin motspiller på en 18-hullsrunde. Denne differansen/antallet flere slag/ fordeles så på hullene fra indeks 1 og oppover. Det vil da framgå på hvilke av de første  9 hullene den med høyest spillehandicap har et ekstra slag på sin motspiller.
 • Har den ene spilleren vunnet flere hull enn det er hull igjen å spille, er matchen over. Resultatet noteres som f.eks. 3&2, som betyrat vinneren har vunnet 3 flere hull enn motstanderen når det bare er 2 hull igjen å spille.  Vinneren får da 3 poeng. Er det likt etter 9 hull, ender kampen uavgjort (0&0), og begge får 1 poeng. 
 • Den med lavest handicap av de to som skal spille en match mot hverandre, har ansvar for å avtale tidspunkt og sted for en match med sin motspiller. 
 • Vinneren av hver match har ansvar for å melde inn resultatet av matchen asap på epost til Trine Grønn, gronntrine@gmail.com. Hun vil holde dere oppdatert om utviklingen i matchene her på nettsiden. -> OBS: I vedlegget her vil Trine legge inn resultatene etter  hvert som de kommer inn. 
 • Alle matcher i det innledende gruppespillet skal være ferdigspilt innen 26.7. 2020, og gjerne før. Vinneren av hver gruppe kommer på premielisten vi skal feire sammen når vi avslutter sesongen til høsten.
 • Finner motspillerne ikke passende dato før tidsfristen, vinner den spilleren som har mulighet til å spille på datoen for tidsfristen, automatisk 4&3.
Fase 2: ORDINÆRT MATCHPLAY: UTSLAGSRUNDER OVER 18 HULL.
Oppsettet legges ut 27.7., for oppstart av utslagsmatcher fra 28.7.
 • De to beste i hver gruppe i fase 1 går videre til ordinært matchplay-spill over 18 hull. Det vil si 10 spillere.
 • De fire siste i rangeringen av resultatene for de 10, blir satt opp til å spille kamp i første utslagsrunde. Vinnerne av de to går videre til utslagsrunde 2,  som da blir satt opp med 8 spillere. Oppsett for runde 1 og 2 osv vil være klart  senest 27.7.  (Hvis spillerne er enige, kan man spille kun 9 hull også i utslagsrundene.)
 • Samme regler gjelder her som i gruppespillet: Har den ene spilleren vunnet flere hull enn det er hull igjen å spille, er matchen over. Resultatet noteres som f.eks. 4&3, som betyrat vinneren har vunnet 4 flere hull enn motstanderen når det bare er 3 hull igjen å spille.
 • Forskjellen er at det ikke kan spilles uavgjort: Er det likt etter 9 eller18 hull i utslagsrundene, spilles det Sudden Death fra hull 1 til en har vunnet ett hull. Forskjell i antall tildelte slag over 18 hull tilkommer på nytt, og fordeles ut fra hullenes indeks.
Betaling: Deltakeravgift kr 150,-
Betaling helst via VIPPS til Kirsti Braathen, mobilnr 908 69 701, og HUSK å skrive inn ditt NAVN og ordet MATCHPLAY.  Det samme gjelder om man foretrekker å betale inn til damekomiteens bankkonto nr. 86018993823.