Grini Junior Team

Velkommen til oss!

Er du ny i klubben vår og mellom 0-19år?  Hjertelig velkommen i Grini Junior Team 
Klubben har en inkluderende, god juniorgruppe. Hos oss opplever barn og unge mestring og golfglede i et trygt og sosialt klubbmiljø. Det er juniorene selv som har valgt at vi skal kalle oss Grini Junior Team. Alle barn og unge er velkomne.

 

Det er fire grunnverdier i golfen:
Glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dette betyr at:

·         golf skal være morsomt

·         golf skal gi oss venner

·         golf skal gi oss god helse

·         golf skal øve oss opp til å være ærlige

 

 

Vi håper du vil trives i Grini Junior Team og er glade for å ha deg med i Grini Golfklubb.
 

Hilsen Juniorkomiteen