Klubben

Æresmedlemmer og Hedersmerke

Æresmedlemskap

(1) For å kunne bli æresmedlem i Grini Golfklubb må en ha vist stor omsorg for klubben og utført et arbeid som er av ekstraordinær karakter. Dette er en utnevnelse som henger høyt og det er derfor svært få som vil få denne æren.

(2) Æresmedlemmer kan og vil til en hver tid bli utnevnt av styret etter forslag fra dette og fra medlemmer av Grini Golfklubb. Til utnevnte æresmedlemmer medfølger en ærespris og fri årskontingent så lenge æresmedlemmet besitter en spillerett. Styrets beslutning må være enstemmig og fulltallig.

Følgende medlemmer er utnevnt til æredsmedlemmer:
Arne Ringvoll
Jan Telle (død 2012)
Karsten Haanes
Kjell Günther-Ellefsen
Einar Lohne
Ann-Marie Kjos


Hedersmerke
Styret mente det i tillegg til Æresmedlemskap også var behov for å innføre en hedersbevisning som ikke henger fullt så høyt, og fattet følgende vedtak i møtet 03. september 2023;
"Styret kan tildele klubbens Hedersmerke til pesoner som over flere år har gjort en særlig stor innsats for klubben."

Også tildelingen av Hedersmerket vil henge høyt og bli tildelt få personer, men flere enn Æresmedlemskap. Hedersmerket kan være et skritt på veien mot Æresmedlemskap.

Følgende medlemmer er utnevnt til Hedersmerke:
Sidsel Line Nyquist Langmyhr
Nils Ellingvåg
Johannes Bjørge
Ruth Solem
Grete Marie Thorbjørnsen