Medlem

Golfregler

Nyttige sider.

Golfens "hovedregel": Ballen må spilles som den ligger, unntatt når annet er bestemt i reglene.

Er du usikker og de andre i ballen ikke kan hjelpe deg, så spill videre på ballen som den ligger, og si klart i fra at du spiller en annen ball etter den regelen du tror du kan anvende. Noter de to scorene og spør turneringskomiteen eller handicapkomiteen når runden er ferdig.

Spør om regler - Send en e-post og spør om det du skulle lure på om golfreglene.
                           Vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Golfreglene og regler for amatørstatus -gyldig fra januar 2016.