Medlem

EGA spillehandicap vs. EGA handicap

European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1.januar 2000. En oversatt og bearbeidet versjon av EGA Handicap System  bygger på de prinsipper som er nedfelt i EGA Handicap System ble innført i Norge fra 1.januar 2001.
Siste versjon av EGA Handicap System ble revidert av EGA i 2015 og de nye bestemmelsene har gyldighet i 2016 - 2019.
Det er ofte 2 begreper som nevnes og som herved prøves å avklare ;
 
EGA Spillehandicap (= Spillehandicap)
Det antall handicapslag en spiller får ved spill over 18 hull fra et bestemt utslagssted på en bestemt bane. Spillehandicapet leses av på spillehandicaptabellen(slopetabellen).

EGA handicap
En spiller som gjennom sesongen har spilt og registrert tre eller færre handicaptellende runder blir ikke revidert/justert under årsrevisjonen. Spilleren vil få et EGA handicap og kan normalt ikke delta i turneringer som krever EGA turnerings handicap. Selv om man ikke har et EGA turneringshandicap, mister man ikke sitt handicap. Man kan fortsatt spille selskapsrunder, handicaptellende selskapsrunder og spille turneringer (hvor turneringshandicap ikke kreves).

Tap av handicap
En spiller taper automatisk sitt handicap når han ikke lenger er medlem av tilsluttet golfklubb.

Forøvrig henviser vi til NGF's handicapregler under Golfreglene;
http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/golfregler-og-bestemmelser