Medlem

Familiemedlemskap

Vi tilbyr familier spesielt gode medlemsbetingelser hos Grini Golflubb! 

Junior 0-12 år: 1 medlem får gratis årsavgift for hvert voksne hovedmedlem
Junior 13-18 år: 1 medlem får 50% rabatt på årsavgiften for hvert voksne hovedmedlem

NB! Gjelder kun ved felles adresse i folkeregisteret, og maksimum to juniorer per familie. 

Gjelder kun nye medlemmer i 2018, og for øvrige fra 2019.

Vi har allerede gunstige betingelser for gruppen 19-24 år, som kun betaler kr. 2750,- for fullt medlemsskap!

Golf er en fantastisk familieaktivitet!