Medlem

Din golfforsikring gjelder også i utlandet

 Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund har, gjennom betalt kontingent, også en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Codans forsikring, som altså ligger innbakt i kontingenten, har norske golfere med gyldig golfkort allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

Skal du spille i utlandet? Skriv ut en engelsk versjon av forsikringsbeviset og handicapkortet ditt.
Det kan du hente her..