Medlem

Tilbud om medlemskap

Ventelister
Det er nå blitt fulltegnet for Fritt Spill Voksen, og vi har opprettet ventelister.
Vi hadde selvfølgelig håpet at vi hadde plass til alle som ønsker å være medlem hos oss, men vi får ikke sluppet inn noen nye medlemmer før noen eksisterende melder seg ut. 

Alle nye medlemmer som ønsker å stå på venteliste, må melde seg inn igjennom Innmeldingsskjema.
For de som allerede er medlem i dag i andre kategorier og ønsker å stå på Venteliste, holder det kun med en mail til Post@grinigolfklubb.no.

Klubben vil bekrefte at du har blitt satt opp på ventelisten.  Du vil bli fakturert kroner 1.450,- for å stå på ventelisten, som er et administrasjons- og innmeldingsgebyr fakturert ved innmelding som Hovedmedlem. Grunnen til at du blir belastet denne avgiften i henhold til ventelisten er for å sikre oss at de som står oppført, virkelig ønsker å bli medlem av Grini Golfklubb. Dette gjør at vi kan effektivisere prosessen for å få akkurat deg raskt inn i klubben. Du vil ikke bli belastet dette gebyret igjen ved tilbud og aksept, da du allerede har betalt gebyret for å stå på ventelisten. Det er vanskelig å gi noen klar indikasjon på når man blir tilbudt et Hovedmedlemskap, men vi holder alle fortløpende oppdatert så godt det lar seg gjøre.
Betales ikke gebyret innen fakturaens forfallsdato, så vil faktura bli kreditert og du vil bli fjernet fra ventelisten. 

For alle som er på ventelisten, vil man uansett få beskjed senest i Desember, slik at man evt. rekker å melde seg ut fra sin eksisterende klubb i dag. 

Ventelisten og prioriteringer
De første som får tilbud om plass på nyåret er egne medlemmer som går fra å være Ung Voksen og over til Voksen kategorien, altså fra fylte 30 år.
Deretter prioriteres listen etter "første mann til mølla"-prinsippet, først blant egne medlemmer (Greenfee) og så andre.
 
Man er ikke forpliktet til å akseptere et evt. tilbud om medlemskap.

Hvert år selges og leies andeler direkte ut fra eiere. Om du ikke ønsker å vente i køen fra klubben for tilgjengelige andeler, så kan dette gjennomføres direkte med dagens eiere hvis tilgjengelig. Les mer her;
SALG AV ANDEL
UTLEIE AV ANDEL


Tilbud om medlemskap - FULLBOOKET