Medlem

Tilbud om medlemskap

Ventelister
Det er nå blitt fulltegnet for Hovedmedlem Voksen, og vi har opprettet ventelister.
Vi hadde selvfølgelig håpet at vi hadde plass til alle som ønsker å være medlem hos oss, men vi får ikke sluppet inn noen nye medlemmer før noen eksisterende melder seg ut. 

Alle nye medlemmer som ønsker å stå på venteliste, må melde seg inn igjennom Innmeldingsskjema.

Klubben vil bekrefte at du har blitt satt opp på ventelisten og hvilket kønummer du er plassert i.  Du vil bli fakturert kroner 1.450,- for å stå på ventelisten, som orginalt er et administrasjons- og innmeldingsgebyr fakturert ved innmelding som Hovedmedlem. Grunnen til at du blir belastet kroner 1.450,-  i henhold til ventelisten er for å sikre oss at de som står oppført, virkelig ønsker å bli medlem av Grini Golfklubb. Dette gjør at vi kan effektivisere prosessen for å få akkurat deg raskt inn i klubben. Du vil ikke bli belastet dette gebyret igjen ved tilbud og aksept, da du allerede har betalt gebyret for å stå på ventelisten. Det er vanskelig å gi noen klar indikasjon på når man blir tilbudt et Hovedmedlemskap, men vi holder alle fortløpende oppdatert så godt det lar seg gjøre.
Betales ikke gebyret innen fakturaens forfallsdato, så vil faktura bli kreditert og du vil bli fjernet fra ventelisten. 

For alle som er på ventelisten, vil man uansett få beskjed senest i Desember, slik at man evt. rekker å melde seg ut fra sin eksisterende klubb i dag. 
 
For de som allerede er medlem i dag i andre kategorier og ønsker å stå på Venteliste, holder det kun med en mail til Post@grinigolfklubb.no.

Man er ikke forpliktet til å akseptere et evt. tilbud om medlemskap.

Hvert år selges og leies andeler direkte ut fra eiere. Om du ikke ønsker å vente i køen fra klubben for tilgjengelige andeler, så kan dette gjennomføres direkte med dagens eiere hvis tilgjengelig. Les mer her;
SALG AV ANDEL
UTLEIE AV ANDEL


Tilbud om medlemskap - FULLBOOKET