Medlem

Tilbud om medlemskap

Ventelister
Det er nå blitt fulltegnet for Hovedmedlem Voksen, og vi har opprettet ventelister.
Vi hadde selvfølgelig håpet at vi hadde plass til alle som ønsker å være medlem hos oss, men vi får ikke sluppet inn noen nye medlemmer før noen eksisterende melder seg ut. 

Alle nye medlemmer som ønsker å stå på venteliste, må melde seg inn igjennom Innmeldingsskjema.

Klubben vil bekrefte at man er blitt satt opp på ventelisten og hvilket kønummer man er plassert i. Det er vanskelig å gi noen klar indikasjon på når man kan bli tilbudt en plass, men vi holder alle fortløpende oppdatert.
For alle som er på ventelisten, vil man uansett få beskjed senest i Desember, slik at man evt. rekker å melde seg ut fra sin eksisterende klubb i dag.
 
Det faktureres kroner 950,-, som er Administrasjonsgebyret, ved innmeldelse. Dette refunderes ved tilbud og aksept og faktureres således ikke på nytt igjen. 
 
For de som allerede er medlem i dag i andre kategorier og ønsker å stå på Venteliste, holder det kun med en mail til Post@grinigolfklubb.no.
De vil ikke bli fakturert da de er fritatt adm. gebyret, og kommer inn i ventelisten på det nummeret i køen der de sendte inn sitt ønske.

Man er ikke forpliktet til å akseptere et evt. tilbud om medlemskap.

Hvert år selges og leies andeler direkte ut fra eiere. Om du ikke ønsker å vente i køen fra klubben for tilgjengelige andeler, så kan dette gjennomføres direkte med dagens eiere hvis tilgjengelig. Les mer her;
SALG AV ANDEL
UTLEIE AV ANDEL


Tilbud om medlemskap - FULLBOOKET