Medlem

KJØP AV ANDELER

Klubben har andeler til salgs - interessert - ta kontakt med klubben enten på telefon 67 16 70 80 eller på e-mail: post@grinigolfklubb.no
 
SALG AV ANDELER

Klubben finner det vanskelig å være involvert i salg av andeler. Hvis du ønsker å selge din andel, så anbefaler vi følgende:
 
Gå inn på www.golfsiden.com under golfbørsen: http://www.golfsiden.com/Golfbutikken/golfbutikkena2annonsering.html
og legg inn din annonse. Husk å merke med ”Grini Golfklubb”.

Du vil da få din annonse plassert sammen med øvrige som skal selge – se her:
http://www.golfsiden.com/golfbutikkenaksjer4andrebaner02.html scroll deg ned til Grini Golfklubb.

Prisen på andelen må du selv bestemme, men en forutsetning er at årsavgiften er betalt når andelen selges.