Medlem

Tabell for buffersoner

De forskjellige buffersoner for 9- og 18-hullsrunder

 
Utdrag av NGF's handicapbestemmelser 2016-2019
 
 
Handicap- kategori EGA eksakt handicap Buffersoner Stableford- poeng dårligere enn buffersone: legg til kun For hvert poeng over 36 Stableford-poeng: trekk fra
18 hull 9 hull
1 -4,4 35-36 - 0,1 0,1
2* 4,5-11,4 34-36 35-36 0,1 0,2
3 11,5-18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5-26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5-36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37-54 - - - 1

*)Unntak: Ved resultat fra handicaptellende selskapsrunde som tilsier overgang til kategori 1, settes nytt eksakt handicap til 4,5 uansett resultat.