Medlemskap

Spillerett til utleie

Til deg som ønsker å leie ut

Ønsker du å leie ut din andel for sesongen, ta kontakt med administrasjonen på mail: post@grinigolfklubb.no
Send en mail med følgende info: Navn, pris, e-post adresse og mobilnummer. Vi vil legge ut en annonse for deg nedenfor.  
En forutsettning for utleie er at årsavgiften er betalt!
 
Til deg som ønsker å leie
Ønsker du å leie en andel/spillerett av et medlem i Grini Golfklubb er det viktig at du er medlem av en annen golfklubb. 
Har du ikke noe medlemskap kan vi ordne dette teknisk i forbindelse med leie (kr. 1.200,-).
Ta direkte kontakt med en av de som står på listen nedenfor. Når dere har blitt enige, send klubben en e-mail på post@grinigolfklubb.no med følgende data: Navn, fødselsdato, adresse, postnr/sted, hcp, hjemmeklubb, mailadresse og mobil.

I tillegg til det dere blir enige om av pris, tilkommer kr. 1.550,- i administrasjons- og innmeldingsgebyr for ny leietaker (om dette ikke er betalt tidligere).
 
Velkommen til Grini Golfklubb!

Ta direkte kontakt med våre medlemmer under for å avtale leie:
Navn Pris E-post Telefon
Ellen Sofie Roald Kr. 7.000,- ellenroald@gmail.com 938 63 296
Lars Hammersbøen Kr. 7.000,- lars.hammersboen@norges-bank.no 920 31 187
Vibeke Skabo Kr. 7.000,- vibekeskabo@hotmail.com 976 22 534
Brit Ismar Kr. 7.000,- gerd.ismargulbrandsen@gmail.com 992 58 670
Dag Mustad Kr. 7.000,- dag.mustad@gmail.com 405 56 836
Stein Aarø Kr. 7.000,- steinaaro@icloud.com 959 22 254
Søren Liby Kr. 7.000,- liby.soren@getmail.no 930 11 444