Grini Junior Team

Endringer i ledelsen av juniorarbeidet

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 7. juli 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

For det langsiktige arbeidet til en mer effektiv, aktivitetskapende og bredere drift for juniorer i klubben

Det er besluttet å gjøre noen endringer i organiseringen av juniorarbeidet for å sikre en best mulig drift av den økende junioraktiviteten i klubben.

Vi har hatt en enorm utvikling de siste årene blant barn og unge, mer enn de fleste andre golfklubber smiley
Mye av dette skyldes det engasjementet som komitémedlemmer, foresatte, frivillige og ansatte har bygget opp over lang tid, med ekstremt godt hjulpet organisk vekst fra pandemien og norske utøvere i media.
Vi har i dag ca. 400 juniorer i klubben og nesten 200 barn (inkl. SFO tiltak) i fast ukentlig trening.

Vi har hatt samme administrative organisering, som da vi hadde en brøkdel av antallet og aktiviteten som vi har i dag.  Mye av arbeidet har blitt lagt på frivillige, som selv er i fast arbeid, og dette har hatt påvirkning på tilretteleggingen, gjennomføring og oppfølgingen av arbeidet. Dette sammen med at vi i tillegg endret organiseringen av driften med eksterne drivere av treningsvirksomheten for en tid tilbake.

Etter en totaltvurdering besluttet styret å flytte hele ledelsen av juniorarbeidet fra en juniorkomité som opphører, i all hovedsak inn i administrasjonen, nettopp for at vi kan finne de beste mulige løsninger for organiseringen av arbeidet fremover og ikke minst ta de riktige valgene for en mulig ny sammensetning i tiden som kommer. 
Og dette i forhåpentligvis tett samarbeid og dialog med tidligere komitémedlemmer og frivillige for sparring og erfaringsdeling.

Vi har nylig gjort endringer i administrasjonen og har flere trenerressurser på plass grunnet den enorme økningen. Ingenting endres for hvordan vi ønsker å drive juniorvirksomheten, kun administrativ organisering. Vi skal fortsette å jobbe mot å være en golfklubb for bredden, der det skal være lov å bli god, og vårt tilbudet skal være tilrettelagt nettopp dette. 
Alle som vil lære å spille golf skal få utvikle seg i et trygt og sunt miljø på vårt fine golfanlegg. Vi samarbeider med andre klubber, lag/foreninger og skoler i nærområdet.
Samtidig skal vi sørge for aktivitet som kan være så rimelig som mulig for at flest mulig skal kunne være med, uavhengig av økonomi.
Vi skal fortsette å integrere den økende juniorvirksomheten godt inn i klubben i sin helhet og sørge for best mulig gjennomføring og belastning på treningsområdet og banen. 

Involvering av foreldre og frivillige
Foreldre og alle frivillige spiller en viktig rolle i juniorenes utvikling. Vi skal fortsette å oppfordre til mer aktiv deltakelse fra foreldrene, både i treningsøkter og/el. samlinger. Vi mener dette vil skape et mer inkluderende miljø for både juniorer og deres familier.

Det er flere involverte som har bidratt enormt så langt, og som ved tiden kommer til å bli fremhevet for deres bidrag smiley

Disse endringene er gjennomført med tanke på å bedre tilrettelegge for utviklingen av Grini Junior Team, samt å styrke samholdet og gleden ved golf for alle juniorer i klubben, uavhengig av hvor man er, eller nødvendigvis hvor man ønsker å være. 

Kontaktinformasjon Juniorer