Herrer

Herrenes Order of Merits

Av: Stein S. Hovden  |  Publisert: 1. oktober 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Dessverre var det kommet inn en feil her.

Vi fikk et tips om at årets Order of Merits kunne inneholde et par feil. Vi har sjekket igjennom denne turneringen igjen. Dessverre fant vi at noen ikke hadde fått med seg OoM poeng fra dagsturneringene.

Blant annet lå Eirik inne med kun 24 poeng og skulle hatt 20 ekstra for dags OoM (Totalt 44 poeng).


Vi har nå gått gjennom alle spillerne og justert antallet OoM poeng.


På grunn av at vi har tre forskjellige spilleformer i samme turnering, klarer ikke Golfbox å lage en «riktig» resultatliste eller skape en riktig OoM poengliste.


For å få riktig antall OoM poeng må turnerings poengene og dags poengene legges inn manuelt i etterkant. Derfor vil ikke plasseringen i turneringen stemme med antallet OoM poeng man får.


Tabellen for årets OoM er oppdatert.
Graphical user interface

Description automatically generated

Herrekomitéen beklager dette.