Medlem

Årsmøtet vel gjennomført

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 21. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøtet ble avholdt på Eiksmarka Kirke 20. februar med totalt 48 stemmeberettigede

Nok et Årsmøte gjennomført med positive og engasjerte medlemmer smiley

Daglig leder, Erik Holmen, ønsket alle fremmøtte velkommen og gikk igjennom året 2022 og planer for 2023. Det var stor entusiasme i salen med mange spørsmål og høyt engasjement....og ikke minst masse gode innspill.
Generelt er det meste positivt om dagen. Vi har vært igjennom et år med store endringer og større investeringer enn noen gang.
Vi har god økonomi, ventelister for medlemskap og våre medlemmer er godt fornøyd med klubben og det arbeidet som gjøres.
Vi er samtidig klar over at vi må gjøre flere store investeringer for å imøtekomme de neste år. Og for å nå vår visjon om å bli oppfattet som den triveligste og mest attraktive 9-hulls banen i landet, må det kontinuerlig investeres i bane og øvrige fasiliteter.

Virksomhetsplanen for ny planperioden 2023 - 2027 ble grundig gjennomgått og detaljer for å imøtekomme flere av målene ble diskutert. Saker som engasjerte salen omhandlet våre "unge voksne" i alderen 20 - 30 år, juniorer, jenter/damer, raskt spill og sikkerhet på banen. 
Administrasjonen og Styret jobber videre med alle de gode innspillene.

Etter en times formøte, ønsket Styreleder, Thorbjørn Gjerde, forsamlingen velkommen til selve Årsmøtet. Det var total 48 stemmeberettigede. 
Det meste av diskusjoner og innspill ble gjennomført under formøte og ingen ytterligere innvendinger ble tatt under selve årsmøtet.

Dagens største sak, var tilknyttet det ene innkomne forslaget om vi skulle tillate å ha med hund på banen.
Forlaget ble vedtatt og vi åpner nå opp for å ha med seg hund på banen under en del regler som settes av Styret før sesongstart.  

Ytterligere av styrets forslag ble enstemmig vedtatt.  

Dagens sittende styret forlenges uten endringer, der Styreleder Thorbjørn Gjerde, Styremedlem  Stein Sverre Hovden og Styremedlem Cathrine Heyerdahl ble valgt for ytterligere 2 år.
Kontrollutvalget gjør følgende endringer der ny leder Tor Atle Mo og nytt Varamedlem Morten W. Knudtzon er blitt valgt for 2 år.
Valgkomitéen fortsetter med Nils Ellingvåg som leder for en ny 2 års perioden, der Sidsel Line Nyqvist Langmyhr kommer inn som nytt medlem.

Styreleder takket avtroppende medlem i Valgkomitéen Trine Grønn, for innsatsen.

Takk igjen til dirigent Einar Lohne, som nok en gang ledet Årsmøte med stødig hånd.

Årsmøteprotokoll oppdatert som vedlegg under.  

Kontingenten for sesongen 2023 sendes ut i disse dager. 

Ikke lenge igjen nå - Velkommen til ny sesong wink