Medlem

Integrasjon mellom GolfBox og Norges idrettsforbund

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 15. oktober 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

NIF er pålagt av Kulturdepartementet å ha oppdaterte elektroniske medlemsregistre. Og du blir påvirket.

Norges Idrettsforbund (NIF) har pålagt alle i idretten, som drifter en medlemsdatabase utenfor idrettens systemer, om å integrere (utveksle medlemsopplysninger) med idrettens sentrale database.
For oss i golfen betyr det at noen av dine medlemsopplysninger (navn, adresse, kjønn, kontaktinfo etc.) som er registrert i GolfBox skal utveksles med idrettens sentrale database. Dette er noe som også nå treffer oss.  


Norges Golfforbund (NGF), GolfBox og NIF har over tid jobbet med å sette opp de tekniske løsningene for å kunne utveksle informasjonen som nevnt ovenfor. Nå har de kommet så langt i prosessen at de er klare til å utveksle data mellom GolfBox og NIFs database.
I den forbindelse krever NIF at du som medlem i Grini Golfklubb validerer (bekrefter) ditt medlemskap. Dette gjelder alle som ikke tidligere er validert, f.eks. gjennom et medlemskap i et annet idrettslag. Om du ikke tidligere er validert vil du få en e-post og en sms, hvor du må svare på en av disse innen 24 timer.

Hvis du ikke mottar sms eller e-post er det fordi dine data allerede finnes og er validert hos NIF.

Hvorfor må du oppgi disse opplysningene?
NIF er pålagt av Kulturdepartementet å ha oppdaterte elektroniske medlemsregistre.

Alle idrettslag (for vår del golfklubber) er etter forskrift vedtatt av Idrettsstyret (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/) pålagt å ha et medlemsregister. Dette kan være et medlemssystem levert av en kommersiell leverandør, forutsatt at denne har en godkjent NIF-integrasjon. I vårt tilfelle er det GOLFBOX.
GOLFBOX inneholder medlemsopplysninger som skal være oppdatert mot Idrettens Sentrale Database (ISD). Norges idrettsforbund (NIF) har et overordnet ansvar for at opplysningene er korrekte og at medlemskap kan knyttes til identifiserbare personer.
Det er grunnen til at vi nå må dele medlemsdata fra GOLFBOX med ISD.
 
Kulturdepartementet har pålagt NIF å ha oversikt over hvor mange unike medlemskap det er i norsk idrett. Det er ikke tilstrekkelig med antall medlemskap, men medlemskapene må også kunne knyttes til en bestemt person. NIF og underliggende organisasjonsledd mottar offentlig støtte og det er viktig at støtten gis ut fra de faktiske medlemstallene. Ved å verifisere medlemmene, reduseres risikoen for fiktive medlemskap som kan gi uberettigede offentlige midler til idretten.
 
Idrettens ID og verifisering
Ved opprettelse av Idrettens ID, eller innmelding til idrettslag, gjøres en kontroll mot folkeregistrerte opplysninger. Kontrollen har som formål å sikre at det er rett person som er registrert i Idrettens Sentrale Database.
NIF samler ikke inn opplysninger utover det som vurderes som nødvendig og relevant. Videre sørges det for at opplysningene i Idrettens Sentrale Database oppbevares og håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Les mer om personvern i idretten - https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/
 
Les mer om Idrettsforbundet Digital support - https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/


Hilsen Norges Golfforbund