Medlem

Medlemsundersøkelsen - Golfspilleren i Sentrum

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 5. august 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Din opplevelse og mening betyr alt for klubben!

Som et idrettslag og med Årsmøte som det øverste organ (altså medlemmene), så er alle tiltak og initiativer gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra nettopp dere, satt opp mot den situasjonen klubben befinner seg i og de mulighetene vi har. 

I dag sendes medlemsundersøkelsen, Golfspilleren I Sentrum, ut til litt under halvparten av våre medlemmer (resterende skal allerede ha mottatt undersøkelsen eller vil motta den på høsten)
DU er svært viktig for oss, så dine tilbakemeldinger betyr mye og vi setter stor pris på at du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen smiley

Undersøkelsen omhandler de fleste serviceområdene ved klubben, som banen, treningsfasiliteter, klubbhus, Proshop, Café, Administrasjonen etc. 

Utregning av undersøkelsen = Ambassadører 
Du har muligheten til å gi en "score" fra 1 til 10 ved hvert element/spørsmål. Om du velger 1 - 6 blir du utregnet som "Negativ", om du velger 7 - 8 blir du utregnet som "passiv" og velger du 9 - 10 blir du utregnet som "positiv".
Antall positive svar minus antall negative svar ved hvert element/spørsmål blir den totale score (ambassadørscore) for det definerte serviceområdet. 
Dette måles både opp mot tidligere år, samt satt opp mot det totale gjennomsnittet for alle de andre golfklubbene.

Du vil også ha mulighet til å utfylle ytterligere hvis det er annet du ønsker å komme med. Alle kommentarer blir gått igjennom og er med på planleggingen for årene fremover....og da selvfølgelig evt. alt det positive og det konstruktive laugh

Klubben, med både frivillige i ulike komitéer/grupper og ansatte, ønske å utvikle Grini GK bedre for hvert år, og tilbakemeldingen vi får igjennom undersøkelsen gir oss en god pekepinn på hvor vi er på vei.

Golfsporten og Grini GK er endelig i en fantastisk situasjon om dagen, med ventelister for å bli medlem, samt mange besøkende hver dag, men vi skal på ingen måte stoppe å utvikle oss og bli bedre for det!
Vi jobber kontinuerlig mot vår visjon om å bli oppfattet som den triveligste og mest attraktive 9-hulls banen i landet, og med oss på denne reisen vil vi selvfølgelig ha med deg og dine tilbakemeldinger!