Seniorer

Mixed matchplay 2023 Seniorgruppen

Av: Anita Mathiesen  |  Publisert: 26. juli 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Status etter innledende runder rapportert av Arnulf Skjennald


Også i år avholdes det matchplayturnering i seniorgruppen. Totalt 18 spiller meldte seg på, disse ble organisert i 6 grupper med 3 deltagere i hver gruppe i det innledende gruppespillet.

Alle spilte 2 matcher i hver gruppe. Det ble gitt 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 for tap. Kriterium ved poenglikhet var 1) antall hull opp/ned, 2) innbyrdes oppgjør, og 3) loddtrekning eller omspill.

Etter gruppespillet var det poenglikhet etter de gitte kriterier i 3 av de 6 grupper hvor det også var likt i antall hull opp/ned og innbyrdes oppgjør. I alle grupper hvor det var poenglikhet ble det omspill.

Gruppevinnere ble Hans Rosendahl, Magne Moe, Per-Gunnar Løken, Kirsten Bjartveit, Thomas Bernt og Johs. Bjørgo.
Utslagsrundene vil bli spilt i løpet av august og finalespillet samtidig med finalene i herregruppen, damegruppen og juniorgruppen ultimo september.

Resultatene i gruppespillet presenteres i forkortet form i vedlegget.