Seniorer

Ønske om starttid på seniorturneringene

Av: John Trøstheim  |  Publisert: 29. mai 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Ved påmelding til seniorturneringene kan man i dag krysse av for om man ønsker tidlig eller sen starttid. Dette blir det dessverre slutt på.

Når omkring halvparten av deltagerne ønsker sen starttid samtidig som vi skal bestrebe å få handicapmessig så like flighter– og lag ved lagspill - som mulig, samt andre ønsker som å spille nær en partner i tid, krever dette et betydelig manuelt merarbeid for å få satt opp flighter i henhold til valg  og ønsker.

Seniorkomiteen har derfor besluttet at valg av starttid fjernes fra påmeldingsrutinen. Dersom man må ha tidlig eller sen starttid på grunn av annen avtale eller lignende, må dette begrunnes i kommentarfeltet. Slike begrunnede kommentarer vil da bli forsøkt tatt hensyn til ved oppsett av flighter og lag, på samme måte som vi tar hensyn til andre kommentarer som starttid i nærheten av hverandre ved felles kjøring, behov for golfbil og utslag fra annet enn standard tee.
 
Vi håper på forståelse for denne beslutningen og vi vil gjøre vårt beste for å ta hensyn til begrunnede ønsker.
 
Vennlig hilsen
Seniorkomiteen