Seniorer

Resultater Toppgolf 2021-2022

Resultater fra turneringene vinteren 2021-2022 på Toppgolf offentliggjøres her. Order of Merits og oppdatert innehandicap for vintersesongen legges også inn. Innehandicap settes til 75 % av registrert handicap ved oppstart den 21. oktober 2021 og justeres  deretter fortløpende avhengig av oppnådd resultat i turneringen dersom ukens bane har vanskelighetsgrad >2, dvs. 3 eller høyere. Fra og med 27 januar 2022 justeres handicap med +1,0 hvis man oppnår en score på 31 poeng eller lavere, + 0,5 ved score mellom 32 og 34. Handicap holdes uforandret ved score mellom 35 og 37,   Handicap reguleres ned med 0,5  hvis man oppnår en score mellom 38 og 40 og med 1,0 ved score 41 eller høyere.  Order of Merits vil bli basert på de 8 beste resultatene gjennom vntersesongen.

Rapportene lages i Excel , og du ser dem som vedlegg under. Resultatoversiktene pr. runde vil ligge som ark i vedlegg Resultater.xls, mens Order of Merits er lagt i eget vedlegg.  Avhengig av nettleser og dens oppsett er det mulig at regnearkene ikke åpner automatisk, men blir liggende som et ikon nederst på siden, som du da må klikke på for å åpne.

NB! Fra og med 25 november 2021 betales startkontingent 300 kr til Toppgolf på turneringsdagen og premiepenger 30 kr vippses til Anita ved påmelding, mobil 412 75 322.