Seniorer

Resultater vintergolf 2023/2024 på Toppgolf

Resultater fra turneringene vinteren 2023-2024 offentliggjøres her. Order of Merits og oppdatert innehandicap for vintersesongen legges også inn.  Innehandicap settes til 75 % av registrert handicap ved oppstart den 2. november 2023. Innehandicap justeres  deretter fortløpende avhengig av oppnådd resultat i turneringen.
Order of Merits vil bli basert på de 8 beste resultatene gjennom vntersesongen.

Rapportene lages i Excel , og du ser dem som vedlegg under. Resultatoversiktene pr. runde vil ligge som ark i vedlegg Resultater.xls, mens Order of Merits er lagt i eget vedlegg.  Avhengig av nettleser og dens oppsett er det mulig at regnearkene ikke åpner automatisk, men blir liggende som et ikon nederst på siden, som du da må klikke på for å åpne.