Seniorer

Seniorturneringer 2019

Sesongens seniorturneringer starter torsdag 2. mai, om forholdene tillater det. Turneringene vil også i år stort sett foregå på torsdager (som det fremgår av nedenstående oversikt, er det et par uker da turneringen er flyttet til onsdag pga. helligdag eller andre aktiviteter på banen).

For øvrige turneringer, se under menyvalg Turneringer under Grupper/Turneringer eller de øvrige gruppers nettsider.


Vennligst overhold påmeldingsfristene angitt i Golfbox. Dette for å lette arbeidet med oppsett av flighter.