Seniorer

Seniorturneringer 2021

Sesongens seniorturneringer starter torsdag 6. mai. Turneringene vil også i år stort sett foregå på torsdager (som det fremgår av nedenstående oversikt, er det en uke da turneringen er flyttet til onsdag pga. helligdag ).

For øvrige turneringer, se under menyvalg Turneringer under Grupper/Turneringer eller de øvrige gruppers nettsider.


Vennligst overhold påmeldingsfristene angitt i Golfbox. Dette for å lette arbeidet med oppsett av flighter.