Seniorer

Seniorturneringer 2023

Sesongens seniorturneringer starter torsdag 25. mai. Turneringene for øvrig vil også i år foregå på torsdager med ett unntak, onsdag 9. august.  Det planlegges å gjennomføre Sommergolf-turneringer i juli.

Vennligst overhold påmeldingsfristene angitt i Golfbox. Dette for å lette arbeidet med oppsett av flighter.
Nytt for i år er at alle må velge utslagssted ved påmelding.

Forespørsel om startid vil prinsipielt ikke bli hensynstatt ved oppsett av startlister siden dette medfører uforholdsmessig ekstra mye arbeid for turneringsansvarige. Unntak fra regelen kan vurderes av turneringsansvarige ved eksepsjonelle forhold, eksempelvis medisinske grunner, begravelser.