Turneringer

Informasjon

Turneringskomiteen 2024 består av Bent Uvaag Johansen (leder) sammen med lederne av de øvrige komiteene (dame, herre, junior og senior). Utfyllende informasjon vil komme etter hvert som turneringene nærmer seg. Påmelding vil som vanlig bli i Golfbox fra en måned før turneringsdagen. 

NB!
 Det kan bli mindre endringer i forhold til terminlisten som er lagt ut. 

I tillegg til disse turneringer arrangeres det turneringer i regi av damegruppen, herregruppen og seniorgruppen. Mer informasjon om dette finner du på de respektive gruppenes sider:

Damegruppen
Herregruppen
Seniorgruppen


Turneringskomiteen skal ha en overordnet koordinerende funksjon for alle turneringene som arrangeres i klubben, inbefattet de ukentlige turneringene som arrangeres av dame-, senior-, junior- og herrekomiteen. Mer informasjon om turneringer i regi av hver enkelt komité finner du på de respektive gruppenes sider:

Komiteen har som oppgave å tilrettelegge for en god fordeling og utnyttelse av tilgjengelige ressurser og tider, i samarbeid med styret og den daglige driften.

Turneringskomiteen rapporterer til daglig leder og består av de utnevnte komitélederne samt en turneringsleder, valgt av styret.
 

KOMITÉEN SKAL:
  • Utarbeide/koordinere kommende sesongs aktiviteter.
  • Motivere medlemmene for deltagelse i klubbens aktiviteter
  • Inspirere til forbedring av medlemmenes golfferdigheter.
  • Øke medlemmenes forståelse for regler og etikette.
  • Anspore medlemmene til å delta i dugnader og lignende i regi av Grini GK.
  • Avgi utkast til årsrapport og regnskap innen 1. desember hvert år.
  • Sørge for informasjon om sine aktiviteter gjennom klubbens hjemmeside
  • Være en positiv miljøpådriver i klubben