Herrer

Info fra Herrekomitéen.

Av: Stein S. Hovden  |  Publisert: 12. mai 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hei. Vi har nå kommet i gang med årets herreturneringer. Dette kom litt brått på oss i Herrekomitéen også, da vi ikke hadde fått avtalt våre planleggings møter pga. coronaviruset og restriksjonene med dette.

Vi har nå fått avholdt vårt møte. I denne sammenhengen vil vi komme med noe informasjon og presiseringer for årets sesong.
Som de fleste har fått med seg er det en utrolig stor deltakelses grad ved årets herreturneringer. Dette er noe vi er veldig fornøyde med og oppfordrer alle til å melde seg på så tidlig som mulig. Som i fjor startet påmeldingsfristen kl. 08:00 to uker før turneringen.

Vi har valgt å prioritere de fra herrekomitéen som skal arrangere turneringene og disse vil bli påmeldt før åpnings av påmeldingsfristen. Dette for å sikre best mulig gjennomføring av turneringene.
 
 • Bestemmelser for rangering i turneringene.
Herrekomitéen har besluttet at for herreturneringene vil vi følge Turneringsbestemmelsene (pkt. 9.b) for klubben ved rangering i de individuelle herreturneringene. Vi oppfordrer alle spillere til å lese gjennom disse. Link til turneringsbestemmelsene, trykk HER.

For Brutto turneringene vil ikke spillehandikap være gjeldende ii noen form og derfor ikke medtatt som en del av rangeringen.
Rangering vil da bli:
 1. Matematisk (beste siste 18, 9, 6, 3, 1)
 2. Matematisk etter hull indeks.
 3. Loddtrekning
 
 • VIPPS.
Alle skal ha overført startkontingenten FØR turneringen. For å sikre best mulig smittevern for de som arrangerer turneringene skal kontakten begrenses til et minimum. Man skal derfor IKKE stå inne på kontoret å overføre via VIPPS.

For de av dere som er med på årets matchplay turnering skal turneringsavgiften være betalt før gruppespillet starter. Hvis en av spillerne ikke har betalt turneringsavgiften, vil resultat for matchen ikke bli godkjent og motstanderen vil bli tilkjent seieren.  
Betaling foregår via VIPPS til Inge på 975 93 855 (Husk å skrive inn informasjon ang. navn og medlems nummer.)
 
 • Premier
Vi har innført 2 klasser i år og de tre beste i hver klasse vil bli premier. Dette er en økning fra 5 stk. premier til 6 stk. premier for årets herreturneringer.

Vi har valgt for årets sesong å benytte oss av gavekort. I år vil vi fordele gavekortene på Proshopen og Caféen. De to klassene vil annenhver gang få gavekort fra Proshopen og Caféen (Vi vil evaluere dette etter vår sesong).
Nærmest pinnen og Lengste utslag vil ikke bli benyttet frem til restriksjonene med Corona blir opphevet.

Fra og med turneringen 13. mai 2020 vil vi starte opp med vintrekning for de spillerne som deltar ved premieutdelingen.
Det er gitt tillatelse med grupper inntil 50 personer. Husk å opprettholde god avstand, slik at vi fremover kan fortsette premieutdelingen.
 
 • Levering av scorekort
Vi føler det er på sin plass med en liten presisering angående levering av scorekort etter herreturneringene.
 • Alle scorekort skal leveres på angitt plass.
 • Scorekortet skal være fylt ut, slik at dette er lesbart.
 • Scorekortet skal være signert av spiller, samt påført markørens navn ved behov for kontroll.
 • Scorekortet skal være summert med bruttoscore.
 • Spillere plikter å melde fra hvis faktisk hcp avviker fra hcp registrert i Golfbox.
Brudd på disse retningslinjene vil føre til diskvalifikasjon.
Spilleren er selv ansvarlig for at hans scorekort er riktig. Det er derfor spiller og markør skal gå gjennom scorekortet sammen etter runden.
Dersom en spiller leverer et scorekort med et resultat som er dårligere enn det som er riktig, blir det resultatet som er levert inn og signert for stående. DVS at hvis du spiller 72, men det står 73 på scorekortet blir 73 stående på resultatlisten.
Hvis du derimot leverer et scorekort med 72 slag, mens det riktige er 73 har du levert en for god score, og blir da diskvalifisert, no questions asked.

 
Vi oppfordrer alle spillere til å gå inn på hjemmesidene og lese informasjonen som står der før dere spør Herrekomitéen. Hvis det skulle være noe uklart ta gjerne kontakt med Herrekomitéen.