Klubben

Julehilsen fra Grini Golfklubb

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 10. mars 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Året 2021 nærmer seg slutten, og vi vil i den anledning takke for i år og fortelle litt om planene for 2022

Nok et år er snart over.

"Corona-golf" har igjen spilt en stor rolle i hverdagen til alle eksisterende og nye golfere her i landet. 
Det har nok en gang vært travelt og meget hektisk hos oss her på Grini, men i all hovedsak GOLFGLEDE på et skyhøyt nivå smiley

Hjemmekontor er kommet for å bli, Hovland viser at han kommer til å kjempe i toppen i mange år fremover og mediedekningen her hjemme er endelig kommet på et nivå som golfen fortjener.
Selv om vi vet at denne medgangen vi opplever ikke kommer til å fortsette inn i evigheten, så skal vi være flinke til å sette pris på det og selvfølgelig gjøre fornuftige tiltak etter situasjonen vi er i!

Vi har igjen hatt et godt år, og med vår Visjon om å bli oppfattet som den triveligste og mest attraktive 9-hulls banen i landet, og som det idrettslaget vi er, skal hver eneste krone som vi har til overs gå tilbake til utvikling av banen og tilhørende fasiliteter for å nå denne visjonen!
Etter 20 år i drift, skal vi sette inn konkrete tiltak for å gjøre oss klare for å imøtekomme de neste 20 årene så bra som mulig.

Statistikk
Det har vært gjennomført ca. like mange runder som i 2021, rundt 40.000, som i år strakte seg fra 30. april tom 31. oktober. Av dette var ca. 6.500 greenfeespillere og de fleste medlemmers gjester. 
Den største kategorien som benytter banen er våre andelseiere, Hovedmedlem Voksen, og står for over 80 % av alle rundene våre medlemmer har spilt, med en snitt hver seg på over 20 runder pr år.

Vi avslutter året på lik linje som i fjor med totalt 1650 medlemmer, hvorav 900 Hovedmedlem Voksen (med andel). 

Vi har siden sommeren hatt ventelister i alle kategorier.

Medlemsundersøkelsen og prosjekter til neste år
Takk til alle dere som har brukt tid på å gi oss tilbakemeldinger på medlemsundersøkelsen for hva som er bra og hva som kan bli bedre. Alt blir gjennomgått grundig og vurdert i forbindelse med de årlige planer og budsjetter som settes. 

Brukertilfredsheten i Golf-Norge har totalt gått litt ned etter den store økningen med antall spillere de siste år. Hos oss på Grini har vi hatt en positiv økning siden coronaen kom etter 2019 sesongen, men holdt oss helt likt som i fjor. Mye er bra, men det er helt klart en del elementer som kan forbedres. Og det ønsker vi! 
Den "unormale" hverdagen er blitt til normalen og vi kan forvente tilnærmet lik høy belastning på banen og våre fasiliteter fremover. Vi er altså i en hverdag der vi er nødt til å tilpasse oss og handle deretter. 

Banen
Vårt største fokusområde til neste år, er å øke kvaliteten på banen.
I 2022 intensiverer vi utviklingen av banen etter vår rullerende baneplan, med økt investeringer i blant annet starten på oppgradering av vanningsanlegg, borring etter vann for å minimere risiko i tørkeperioder og en økt dressing- og dreneringsplan for å bedre fairways i årene som kommer.
Vi kommer også til å øke antall ressurser på banen.

Og så må vi jo igjen oppfordrer alle spillere til å bli litt flinkere til å reparere nedslagsmerker og divots laugh

Tilgjengelighet på banen, flyt i spillet og informasjon om arbeid som utføres
Med et så høyt belegg som vi har, følger det naturlig med en del utfordringer som det må jobbes med.
Vi iverksatte en del initiativer for å bedre tilgjengeligheten på banen i år, noe som fungerte bra. Selv om det er ca.  samme antall runder totalt som har blitt spilt av våre medlemmer, så er dette fordelt på langt flere. Dette er gledelig. 
Og selv med en begrensning på 4 løpende bookingen pr uke, så er det mange som har hatt langt over 100 runder i år. Med litt planlegging og tilpasning, så lar det seg gjøre å mette et sterkt golfbehov laugh 
Vi har startet evaluering av året som har gått og hva som bør gjøres til neste år ift. bookingreglene. Dette vil bli formidlet før sesongstart.
 
No-Show har vært ikke eksisterende etter at vi startet med både forhåndsbetaling og nye bookingregler, men vi må fortsatt jobbe med bedre flyt på banen og være enda bedre til å informere om arbeid som utføres. Her setter vi inn ytterligere tiltak fom 2022.

Hovedvekten av medlemmene føler også at det er for mange turneringer og blokkeringer hver uke som minsker deres mulighet til å spille. Dette er et vanskelig tema, da vi ønsker å stimulere og oppfordre alle til å være med i våre grupper og turneringer, samtidig som vi også jobber med å minske antall blokkeringer. Det vil til våren bli satt ned en gruppe for å se hvordan vi best mulig kan håndtere denne problematikken.

Range og sikkerhet
Sikkerheten er av største viktighet på enhver golfbane, samtidig er man avhengig av å ha et godt nok treningsområde, inklusive range, til å dekke medlemmers ønske om å trene.
Vi er nødt til å gjøre noen tilpasninger hos oss for å minske/eliminere bort baller som går over til naboer og fairwayen på hull 6. Vi jobber i dag med ulike designere, både innland og utland, for å se på hvilke løsninger vi kan iverksette. 
Nødvendige tiltak må skje og vi håper å kunne presentere en god løsning om ikke så lenge.

Toaletter/omkledningsrom
Vi jobber fortsatt med muligheten til å endelig få toaletter/omkledningsrom inne i klubbhuset tilknytning til caféen. Dette ble satt på vent før årets sesong grunnet for store kostnader, men vi ser nå på alternative løsninger.

Ny hovedtrener / Head Pro
Vi ønsker å tilpasse oss den store etterspørselen og med det ser at vi trenger å gjøre ytterligere tilpasninger i trenerteamet vårt for å imøtekomme medlemmenes behov. 
Vi søker etter en ny hovedtrener med overordnet ansvar for planlegging, administrasjon og gjennomføring (inkl. andre trenere) av all golfrelatert instruksjon. 
Både Jørn  og Thomas har gjort en veldig god jobb så langt, men vi ser at vi må følge med utviklingen og tilby et bredere spekter av treningsressurser med større tilgjengelighet. 
Begge blir uansett med videre i ulike grader. 

I tillegg jobbes det med enda flere medlemsfordeler og ytterligere investeringer for å ha et enda bedre tilbud i sesongen som kommer!

PSSST; Den offisielle åpningen av klubben var 16. juni 2002, det vil altså si at vi skal feire vårt 20-års jubileum til neste år wink Her er det bare å glede seg. Dette skal markeres!

Til slutt takk til alle våre medlemmer og gjester for sesongen 2021. Vi er heldige som har nettop dere! 

Vi håper dere alle får en fredfull jul og fin nyttårsfeiring, og hjertelig velkommen tilbake til oss i 2022.

 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!


Med vennlig hilsen
Alle oss i Grini Golfklubb