Klubben

Grini Golfklubb søker ny Hovedtrener / Head Pro

Av: Erik Holmen  |  Publisert: 21. desember 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Er du, eller noen du kjenner, den rette til å ivareta medlemmene?

Golfinteressen hos oss i Grini GK, sammen med resten av landet, har utviklet seg enormt de siste årene. Vi ønsker å tilpasse oss den store etterspørselen og med det ser at vi trenger å gjøre ytterligere tilpasninger i trenerteamet vårt for å imøtekomme medlemmenes behov. 

Både Jørn (HeadPro) og Thomas (Pro) har gjort en veldig god jobb så langt, men vi ser at vi må følge med utviklingen og tilby et bredere spekter av treningsressurser med større tilgjengelighet. 
Jørn fortsetter i sin jobb som Sportsjef Golf i WANG og har derfor ikke mulighet til å være her så mye som ønskelig, men vi er veldig glade for at han fortsetter som Pro hos oss med gjennomføring av Protimer og evt. medlemstreninger der det blir naturlig.
Thomas kommer fortsatt til å være en del av klubben som tidligere. 

Ny Hovedtrener / HeadPro
Den vi søker tenkes å jobbe fullt i sesong (april tom oktober) med variert arbeidstid etter egne protimer, kurs, treninger og for øvrig klubbens behov. Alternativer for vintersesong avtales nærmere. 

Overordnet ansvar for planlegging, administrasjon og gjennomføring (inkl. andre trenere) av all golfrelatert instruksjon. 
Vi ser etter en solid bidragsyter for å bygge et sterkt klubbmiljø, dette gjøres med tilgjengelighet og tilstedeværelse med tilhørende generell golffaglig kunnskap og kompetanse. 

Utvikling av klubben og medlemmers ivaretagelse vil i tiden fremover ha hovedfokus, og ny hovedtrener/HeadPro vil ikke bare ha en sentral rolle i all sportslig aktivitet, men ønskes også som en bidragsyter for øvrig aktivitet i klubben. 
Vi jobber daglig mot vår visjon om å bli oppfattet som den triveligste og mest attraktive 9-hulls banen i landet. Som Hovedtrener skal man ta del i det arbeidet og klubben skal legge til rette for at jobben er like trivelig og attraktivt smiley

Grini Golfklubb
Vi er i dag fullbooket med 1650 medlemmer (hvorav 900 Hovedmedlemmer Voksne med andel) med tilhørende ventelister. Vi har hele 33 % andel kvinner i klubben. Totalt er gjennomsnittsalderen på våre medlemmer 49 år. Vi har over flere år vært en av de mest spilte banene i landet.

Klubben har i en årrekke hatt en sunn og solid drift og selv i tidligere nedgangstider i golf-Norge, hatt en stabil medlemsmasse. Dagens utvikling har gjort at vi intensiverer arbeidet med å videreutvikle banen og øvrige fasiliteter. Vi skal i årene fremover ha fokus på å løfte den allerede høye kvaliteten på banen ytterligere, samt møte våre medlemmers ønske om "morgendagens Golfklubb".

Spørsmål, søknad eller annet rettes til daglig leder, Erik Holmen.
Tlf: 99 59 07 59
E-post: Erik@grinigolfklubb.no