Klubben

Informasjon fra Klubben

Publisert: 13. september 2017  av Jan-Tore Grønlund  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her følger litt oppdatering og informasjon om drift av Proshop/Kafe, Trenings-range, ny Baneguide, mm.

Drift av proshop og kafe på Grini Golfklubb for 2018
Det vil bli endringer i drift av Kafe og Proshop for 2018, og avtalen med Grini Golf AS (Kjell Günther Ellefsen) blir ikke videreført. Golfklubben vil fra 1. jan 2018 selv drive proshop, samt tilhørende aktiviteter som bl.a. servicepunkt for innsjekk og booking.
I tillegg har klubben inngått en avtale med Kayse Greging for drift av kafé-virksomheten. Han er utdannet kokk, og er et aktivt medlem i klubben, bl.a. i junior og herregruppen.
Kayse vil ha rettighetene til å selge alt som skal drikkes og spises, og vil ha en enkel meny som vil være tilgjengelig hver dag. Han vil også tilby spennende retter for take away.
Det vil også bli noen endringer av lokaler og møbler inklusive separat disk for kafé. 

Ny Baneguide
Ny og oppdatert baneguide er klar og ligger nå  ute på hjemmesiden her: http://www.grinigolfklubb.no/banen/baneguide
Her finner dere både avstander, tips, bilder og filmer av hullene. 
For mobilbrukere er det en direkte tilgang til mobil-versjon på følgende adresse: grinigolfklubb.no/mobil

Utvidelse av treningsrange og nytt nett
Prosjektet er blitt noe forsinket pga kapasitet hos arkitekt og prosess i kommunen, samt ferieavvikling hos produsenten.  Nå er imidertid alt klart og vi begynner arbeidet tidlig i oktober. Dette betyr at treningsrangen vil bli stengt i perioder til det nye nettet er oppe. Flytting av eksisterende nett og retting av utslagene skjer til våren. Dette betyr at vi for neste sesong vil kunne ønske velkommen til et kraftig utbedret treningsområde både når det gjelder sikkerhet, tilgjengelighet og brukervenlighet.  Vi har også bestilt leser for bankkort direkte på ballautomaten. 

Resloping av banen
Vi har nylig hatt besøk av NGF for resloping av banen. Dette er noe Golforbundet gjør med noen års mellomrom.  Resultatene vil foreligge om et par uker, men trer i kraft først fra neste sesong.